Dansk Studiefond

Nedennævnte er stadig gældende. Sekretariatet den 1. august 2023.
Dansk Studiefond udbetaler ikke flere legater foreløbig. Vi vil her på hjemmesiden skrive, når vi igen modtager ansøgninger og udbetaler legater.

Dansk Studiefond modtager en del ansøgninger og henvendelser vedr. legater. Disse henvendelser vil ikke blive besvaret. Hjemmesiden bliver opdateret, når det er muligt at søge om legat. 

Dansk Studiefond er en privat fond, som administreres af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Fondens formål er at yde legater til studerende i videregående uddannelse, som tager hele eller dele af deres uddannelse på en uddannelsesinstitution i udlandet. Legaterne udbetales udelukkende til hel- eller delvis dækning af studieafgift. Dansk Studiefond udbetaler legater 2 gange årligt. Ansøgningsfrist vil blive oplyst her på hjemmesiden når vi igen modtager ansøgninger.

Der udbetales maksimalt 30 legater pr. uddelingsrunde.

Sekretariatet skal gøre opmærksom på, at der kun skal udfyldes ansøgningsskema vedlagt de bilag, der er anført i ansøgningsskemaet.

Ved ukorrekt udfyldt ansøgningsskema eller manglende dokumentation kasseres ansøgningerne. Udvælgelsen sker ved lodtrækning.

Der skal ikke indsendes motiveret ansøgning.

Ansøgning skal sendes til den mailadresse, der er anført på ansøgningsskemaet.

Papiransøgninger kasseres.

KUN Ansøgninger om legat: Danskstudiefond-legat@ufm.dk
Øvrige henvendelser: Danskstudiefond@ufm.dk

Med venlig hilsen Sekretariatet