Adresse

Dansk Studiefond
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø

Generelle henvendelser/ændring af bankoplysninger med videre: danskstudiefond@ufm.dk