Legater

Sådan kommer du i betragtning

Legatet skal dække den del af din studieafgift, som overstiger det beløb, som du kan få gennem udlandsstipendieordningen, dog maksimalt 20.000 kr. Du kan kun komme i betragtning til et legat, hvis den studieafgift, du skal betale til den udenlandske uddannelsesinstitution, udgør mere end 5.000 kr. mere, end du kan få tildelt gennem udlandsstipendieordningen.

Du kan komme i betragtning til at modtage et legat fra Dansk Studiefond, hvis du

  1. er optaget på en uddannelsesinstitution i udlandet, har sagt ja til optagelsen og tager hele uddannelsen ved pågældende uddannelsesinstitution, eller
  2. er optaget på en uddannelsesinstitution i Danmark og tager et meriterende op-hold på en uddannelsesinstitution i udlandet på minimum et semesters varighed (svarende til minimum 30 ECTS).

Tildeling af legatet er betinget af, at

  • uddannelsen er tilrettelagt på fuld tid, og som minimum udløser 30 meritgivende ECTS-points pr. semester
  • du er berettiget til dansk SU
  • du selv betaler hele eller en del af studieafgiften

Tildeling af legat

Du kan få tildelt legatet i den periode, du er på dit studieophold i udlandet og minimum har et klip tilbage af din SU. Typisk skal du søge i marts ved ophold i forårssemestret, og i oktober ved ophold i efterårssemestret.

Hvis du får tildelt et legat kan du ikke søge igen.

Hvis du tager flere semester i udlandet, er du velkommen til at søge igen, hvis du ikke bliver tildelt et legat første gang du søger. Legatet gives til dækning af den del af din studieafgift, som overstiger det beløb, som du kan få gennem udlandsstipen-dieordningen, dog maksimalt 20.000 kr.

Det skal i øvrigt bemærkes, at udbetalingen af legatet er betinget af, at du har en konto i et pengeinstitut i Danmark.

Udvælgelsesprocedure

Dansk Studiefond vil gerne have ansøgninger fra mange kvalificerede studerende på de videregående uddannelser til de 30 legater, der uddeles i hver uddelingsrunde.

Ansøgninger vurderes ikke ud over de på denne hjemmeside nævnte kriterier vedrørende ansøgers SU-berettigelse, størrelse på studieafgift med videre.

Blandt ansøgningerne udtrækkes tilfældigt de studerende, der vil få tildelt et legat, og disse får direkte besked herom fra Dansk Studiefonds sekretariat efter udtrækningen.

Bemærk: Hvis du ikke har fået tildelt et legat, vil du ikke få en meddelelse.

Ansøgninger, der ikke er udtrukket, kasseres.

Hvis du er berettiget til at søge igen, skal du sende en ny ansøgning til den næste ansøgningsrunde.