Skat

Fonden henviser til oplysninger på skat.dk, hvoraf følgende fremgår

”Du skal ikke betale skat af et studielegat, som du bruger til studierejser i udlandet, Færøerne eller Grønland, så længe du bruger legatet til dækning af sædvanlige udgifter til rejser mellem Danmark og studiestedet og sædvanlige meromkostninger ved opholdet på studiestedet."

Samtidig må legatet ikke overstige følgende satser:

For kost og småfornødenheder: 521 kr. pr. døgn i 2020 (509 kr. pr. døgn i 2019).
For logi: 223 kr. pr. døgn i 2020 (219 kr. pr. døgn i 2019)
Standardsatsen til dækning af omkostninger for kost og småfornødenheder kan kun benyttes i de første 12 måneder af opholdet på studiestedet. Der er også skattefrihed for den del af legatet, der dækker dokumenterede udgifter til undervisning og anden betaling til studiestedet.

Hvis dit legat er skattefrit, skal du ikke indberette det til: https://skat.dk/borger/gaver-gevinster-og-legater/legater-og-uddelinger-fra-fonde-og-foreninger