Søg legat

Sådan søger du

Ansøgningsskema

Hvis du vil søge om legat, skal du anvende dette skema:

Ansøgningsskema (Excel) 

Send dokumentation med

ALLE oplysninger og den dokumentation du bliver bedt om i ansøgningsskemaet, skal sendes sammen med ansøgningen. Hvis der mangler oplysninger og/eller dokumentation, vil der blive set bort fra din ansøgning. Kun ansøgninger indsendt på e-mail tages i betragtning. Breve med papiransøgninger makuleres.

Hvornår kan du søge

Du skal have påbegyndt og være på dit udlandsophold på ansøgningstidspunktet. Frister for indsendelse af legatansøgning vil blive oplyst her på hjemmesiden, når vi igen modtager ansøgninger.

Hvis udlandsopholdet strækker sig over flere semestre, og du ikke har fået tildelt et legat ved en tidligere uddelingsrunde, er du velkommen til at søge igen.

Hvis du får et legat

Du vil få besked af Dansk Studiefonds sekretariat, hvis du har fået tildelt et legat. Pengene vil blive udbetalt til det kontonummer, som du har oplyst i din ansøgning. Hvis du har skiftet bank eller på anden vis har fået nyt kontonummer, bedes du oplyse sekretariatet om dette snarest muligt, efter du har modtaget meddelelse om, at du har fået tildelt et legat.

Skattepligt (Indberetning til Skattestyrelsen)

Da der er tale om et rejselegat, er legatet skattefri for modtager.

Fonden indberetter tildelte legater som skattefri B-indkomst til Skattestyrelsen.